نرم افزارهای اتوماسیون صنعتی

واحد IT این شرکت با بهره گیری از دانش روز و استفاده از محصولات نرم افزاری شرکت های معتبر دنیا مانند siemens ، در زمینه پیاده سازی نرم افزار های مانیتورینگ و کنترل دستگاههای صنعتی نیز فعال می باشد. فعالیتهای صورت پذیرفته در این زمینه ، عمدتا با همکاری واحد اتوماسیون صنعتی شرکت صورت پذیرفته است. مهمترین پروژه های انجام شده در این خصوص را به شرح زیر است:

1- پیاده سازی نرم افراز کنترل و مانیتورینگ 9 دستگاه جوش ID و OD خطوط تولید لوله کارخانه 4 شرکت لوله سازی اهواز.

2- پیاده سازی نرم افزار کنترل و مانیتورینگ کل خط تولید کارخانجات صنعتی صدر شیمی وابسته به وزارت دفاع – سازمان صنایع دفاع کشور

3- نرم افزار كنترل و مانيتورينگ و ثبت اطلاعات چهار واحد كوره هاي لعاب و سه واحد كوره هاي بيسكوئيت و خشك كن كارخانجات كاشي حافظ

4- نرم افزار كنترل، مانيتورينگ و ثبت اطلاعات دما و ميزان رطوبت خاك توسط تغييرات وزني و همچنين ارسال فرمانهاي لازم به سفارش مركز تحقيقات دانشكده كشاورزي و جهاد كشاورزي.

5- نرم افزار اتوماسیون دستگاه تراش شافت موتور لباسشویی در کارخانجات صنعتی آزمایش

6- نرم افزار کنترل و مانیتورینگ کل خط تولید خرپای سقف سبک

7- نرم افزار اتوماسیون و مانیتورینگ کل کارخانجات شرکت پگاه فارس، شامل بخش آزمایشگاه ، تحویل شیر، کلیه سالنهای تولید. فعالیتهای این کارخانه شامل موارد زیر از طریق این نرم افزار صورت می پذیرد :

- ارسال اتوماتیک اطلاعات از دستگاههای آزمایش به server،

- تعیین مطلوبیت یا عدم مطلوبیت نمونه توسط سیستم

- ارسال نمونه آزمایش شده به همراه کد دامدار به واحد تحویل شیر از طریق نرم افزار

روشن کردن پمپ تحویل شیر از طریق نرم افزار و ثبت اتوماتیک میزان شیر تحویلی ،

به همراه دما و ... ، امکان مشاهده وضعیت ،

- انجام اتوماتیک شستشوی خطوط لوله (CIP) ،

- امکان مشاهده و کنترل وضعیت کلیه تجهیزات در سالنهای تولید در دفتر مدیر فنی

- امکان آمار گیری و گزارش گیری های متنوع از شیر تحویلی و وضعیت دستگاههای سالن تولید

8- نرم افزار آزمایشگاه شرکت نیرو ترانس . با توجه به بسته بودن نرم افزار ABB که در آزمایشگاه این شرکت مورد استفاده قرار می گرفت و امکان ارتقاء آن ، تغییر فرمولهای مربوط به محاسبه نتایج آزمایش و تصمیم گیری های لازم در نرم افزار فوق وجود نداشت ، به درخواست مسئولان آن شرکت ، یک نرم افزار جایگزین برای نرم افزار فوق به صورت سفارشی توسط این شرکت پیاده سازی گردید ، به گونه ای که امکان تعریف کلیه محصولات ، آزمایشات ، آیتمهای هر آزمایش و فرمولهای محاسبه نتایج آزمایش و شرایط مطلوبیت آن به صورت کامل توسط مدیر یا مسئول آزمایشگاه قابل تعریف می باشد و اطلاعات کلیه آزمایشات انجام شده و نتایج حاصله در این نرم افزار ثبت می گردد ، همچنین تهیه گزارشهای تست مربوط به مشتری و انواع گزارشهای آماری از طریق این نرم افزار صورت می پذیرد.