Contact center

سیستم تمام مکانیزه contact center به عنوان درگاه تماس یک سازمان یا مجتمع اداری محسوب می گردد . بدین ترتیب که هرگونه تماس با مجموعه شامل ، تماسهای تلفنی ، پیام کوتاه ، نمابر ، پست الکترونیکی از این درگاه صورت می پذیرد . همچنین از این سیستم می توان به عنوان جایگزینی برای مراکز تلفن در محیط های کاری استفاده کرد و به گونه ای که ارتباط با داخلی مورد نظر تماس گیرنده توسط این سیستم و به صورت اتوماتیک صورت پذیرد. این سیستم به عنوان ابزار نظارتي به منظور ثبت و ذخيره 24 ساعته کليه مکالمات تلفني در مراکزي مانند مراکز اتفاقات آب، برق، گاز ، اورژانس ، آتشنشاني و ... که در آنها ، مکالمات از اهميت ویژه ای برخوردار هستند ، مورد استفاده قرار مي گيرد، توانايي توزيع تماس بر روي اپراتورها، ثبت كليه اطلاعات مانند ساعت، تاريخ و مدت مكالمه – مشخصات تماس گيرنده - نام پاسخ دهنده – فايل صوتي مكالمه – علت تماس و … - انتقال اطلاعات تماس به مسئول مربوطه از طريق شبكه ، و ثبت و پيگيري مراحل اجرايي اتفاق يا حادثه از مشخصات عمده این سیستم به شمار می رود . همچنین به عنوان ابزاري جهت تسهيل و تسريع در پاسخگويي و ‌نظارت كامل و دقيق بر تمامي مراحل ، از پاسخگویي تلفن تا امداد و اتفاقات، و تهيه گزارشهاي مديريتي به منظور بهبود و برنامه ريزي سيستماتيك، كاربرد دارد.

مهمترین فعالیتهای صورت پذیرفته در این بخش به شرح زیر است :

1- پیاده سازی مرکز تماس 137 ارتباطات مردمي شهرداري شیراز با 4 خط شهري ، 2 اپراتور تلفن و يك اپراتور بي سيم در سال 82

2- پیاده سازی مركز تماس 194 اتفاقات گاز با 6 اپراتور تلفن و یک اپراتور بی سیم در سال 83

3- پیاده سازی مرکز تماس 121 اتفاقات برق شیراز با 8 اپراتور تلفن در سال 84

4- پیاده سازی مرکز تماس 122 اتفاقات آب غرب تهران با 8 اپراتور تلفن در سال 83

5- پیاده سازی مرکز تماس 122 اتفاقات آب شیراز در سال 1382

6- ارتقاء مرکز تماس 137 ارتباطات مردمی شهرداری شیراز با تکنولوژی VOIP در سال 1387

7- ارتقاء مرکز تماس 121 اتفاقات برق شیراز با تکنولوژی VOIP در سال 1387 و افزودن امکان ارسال پیام کوتاه

8- ارتقاء مرکز تماس 194 اتفاقات گاز شیراز با تکنولوژی VOIP در سال 1387 و برقراری ارتباط با نرم افزارهای GIS و مکان یاب خودور (AVL)

9- پیاده سازی مرکز تماس 194 شرکت گاز قم در سال 1390.