سیستمهای تلفن گویای نصب شده و یا در حال اجرا :

بيمارستان قلب الزهراء و كودكان شهيد حجازي - شركت برق منطقه اي فارس - انجمن مديران صنایع فارس – روابط عمومی امور 5 توزيع نيروي برق شيراز - شركت توزيع نيروي برق بوشهر - شركت توزيع نيروي برق اصفهان - شركت توزيع نيروي برق فارس - شهرداري شيراز - بیمارستانهای نمازی ،MRI ، شهید چمران ، شهید فقیهی ، حافظ ، شهید بهشتی ، خلیلی ، بیمارستان قائم فیروز آباد ، بیمارستان شهید مطهری مرودشت - شرکت سهامی توزیع نیروی برق اهواز - درمانگاه شهید مطهری شیراز - معاونت درمان علوم پزشکی اصفهان - شرکت مخابرات استان فارس - شرکت توزیع نیروی برق کهکیلویه و بویراحمد - شرکت توزیع نیروی برق خوزستان - سازمان بهزیستی فارس - سازمان بهزیستی لرستان - شرکت آب وفاضلاب اهواز - ادارات برق استان خراسان - شرکت توزیع نیروی برق لرستان - شرکت بهره برداری شبکه آبیاری گتوند - سازمان مسکن و شهرسازی فارس- شرکت آب و فاضلاب استان فارس - بیمارستان بندر عباس - آبفا روستایی استان فارس - معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی فارس