نرم افزارهای جامع و به هم پیوسته مالی

در راستای افزایش بهره وری و موفقیت و همچنین تسریع در روند امور اداری، در شرکتها و کارخانجات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی ، نیاز به سیستمی است که از یک سو با اتصال فعالیتهای بخش های مختلف به یکدیگر به صورت نرم افزاری و حذف روند های کاغذی ، باعث تسریع فعالیتها ، استفاده بهینه از تخصص و توانمندیهای پرسنل و جلوگیری از اتلاف وقت و انجام فعالیتهای تکراری شده و از سوی دیگر با ارائه گزارشهای مختلف مدیریتی ، مدیران را در یافتن نقاط ضعف و قوت آن شرکت یا سازمان یاری دهد.

در این راستا ، اين شرکت اقدام به ارائه سيستمهاي بدون کاغذ و سيستم يکپارچه اتوماسيون اداري و همچنین کسب نمایندگی سیستم گردش مکاتبات و بایگانی اسناد فایلرپرو متعلق به شرکت ایران رایانه تهران از سال 1383 نموده است. سيستم هاي يكپارچه عموماً به زير سيستمهاي ذيل تقسيم مي شوند :

1) بخش اداري : ( سيستم مديريت منابع انساني و طبقه بندي مشاغل - سيستم كارگزيني و صدور احكام - سيستم دبيرخانه و اتوماسيون اداري)

2) بخش بازرگاني: ( انبار - تداركات و قراردادها)

3) بخش اطلاعات مديريتي: ( سيستم اطلاعات مديريتي در سايت اينترانت)

4) بخش مالي : ( كنترل بودجه و تأمين اعتبار - کنترل پروژه - تنخواه گردان - حسابداري انبار- - حقوق و دستمزد - حسابداري تأسيسات - حسابداري اموال و دارائي هاي ثابت - مغايرت بانكي - دفترداري و صدور سند - سيستم صورت هاي مالي)

عمده ترین فعالیتهای صورت پذیرفته در این خصوص به شرح زیر است :

پیاده سازی و جاری سازی نرم افزار های به هم پیوسته کارگزینی – حقوق دستمزد – حسابداری دولتی سازمان اسناد و املاک استان فارس در سال 81

• پیاده سازی و جاری سازی نرم افزارهای به هم پیوسته حقوق و دستمزد – حسابداری دولتی- حسابداری طرح سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس در سال 83

• جاری سازی نرم افزارهای اتوماسیون اداری فایلرپرو با 20 کاربر همزمان و 40 کاربر غیر همزمان در سازمان آبفا روستایی استان فارس

• جاری سازی نرم افزار اتوماسیون اداری فایلرپرو و با 6 کاربر همزمان و 10 کاربر غیر همزمان در اداره پزشکی قانونی شیراز

• جاری سازی نرم افزار های اتوماسیون اداری فایلر پرو با 25 کاربر همزمان و 75 کاربر غیر همزمان در اداره کل تعاون استان فارس :

• پیاده سازی نرم افزارهای به هم پیوسته اموال و انبار و حسابداری ،جاری سازی نرم افزار اتوماسیون اداری فایلر پرو شامل 10 کاربر همزمان و 20 کاربر غیر همزمان در اداره کل گمرکات استان فارس

• جاری سازی نرم افزار اتوماسیون اداری فایلر پرو شامل 12 کاربر همزمان و 10 کاربر غیر همزمان در سازمان تبلیغات اسلامی

• جاری سازی اتوماسیون اداری فایلر پرو شامل 20 کاربر همزمان و 2 کاربر غیر همزمان اداره کل دامپزشکی استان فارس نرم افزار

• جاری سازی نرم افزار اتوماسیون اداری فایلر پرو شامل 10 کاربر همزمان و 25 کاربر غیر همزمان در بنیاد جانبازان استان فارس:

• پیاده سازی و جاری سازی نرم افزار های جامع مالی و تاسیسات شرکت توزیع نیروی برق شیراز در سال 87 در مرکز ستادی و امورهای 7 گانه و 20 ناحیه اطراف شیراز که در یک شبکه VPN به یکدیگر متصل هستند و روزانه بیش از 250 کاربر به صورت همزمان در حال استفاده از آن می باشند به گونه ای که بیش از 80 درصد فعالیتهای آن شرکت از طریق این نرم افزار صورت می پذیرد. این نرم افزار شامل بخشهای زیر می باشد:

دفترداری- تاسیسات – حسابداری تاسیسات – انبارداری- حسابداری انبار – اموال – حسابداری اموال –

• ارتقاء و تکمیل نرم افزار های جامع مالی شرکت توزیع برق شیراز در سال 1389 و افزودن قسمتهای زیر به نرم افزار

مدیریت طرح – بودجه – تدارکات و قراردادها – آمار و کنترل پروژه